Aktiviteter 2020

18/2 Generalforsamling 19-2-2020 P.s. man kan betale medlemskabet denne aften pris pr. person er 125 kr.

27/4 Foredrag med Alfred Kirk Mandag Kl. 19

6/6 pr dag ved Kvickly i Hadsten 7.30

4/7 Årlig tur ud til Avler Vest Himmerland tid kommer sener

14/8 sommerfest og Banko hos Tonny Kl. 18

26/9 Vaccination Tid og sted kommer sener

4/10 Ungdyrdag hos Thorkild kl. 12

20/11 Og 21/11Og 22/11 Udstillingen

 

DAGSORDEN

Hadsten fjerkræklub 2020

Dagsorden.

Generalforsamling d 18-2 2020

Punkt 1: valg af dirigent

Punkt 2: formandens beretning

Punkt 3: fremlæggelse af revideret regnskab

Punkt 4: indkomne forslag

Behandling af indkomne forslag vedrørende klubben.

Behandling af indkomne forslag til repræsentantskabsmøde i DFFR.

Punkt 5: fremlæggelse af den siddende bestyrelse udkast til arbejdsplan for det kommende år.

Punkt 6: valg af bestyrelse:

Valg af bestyrelsesformanden for 1 år, på valg er Thorkild Rasmussen. Modtager genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, på valg er Peter Ingo Jespersen. Modtager Genvalg Jonatan Engelbrecht Pedersen. Modtager genvalg.

Punkt 7: valg af 2 bestyrelse suppleanter for 1 år,

Jim K Andreasen og Lærke K Andreasen. Modtager genvalg

Punkt 8: valg af 2 revisorer for 1 år, på valg er Birthe Andersen og Benny Petersen.

Punkt 9: valg af revisor suppeleant for 1 år.

Punkt 10: fastsættelse af kontingent.

Punkt 11: eventuelt

Punkt 12: Pokaler fra Udstillingen 2019 ville blive delte ud.

Indkommen forslag til gerneralforsamling 2020

Indkommen Forslag

Fjerne alle senior pokaler efter udstilling i 2020 og pokaler ville blive givet til den aktive udstiller der har haft pokalen fleste/højeste point

Alle Trio pokaler bliver skifte ud med rosetter efter udstilling i 2020 og pokaler ville blive givet til den aktive udstiller der har haft pokalen fleste/højeste point

Generalforsamling 2020

Generalforsamling
i Hadsten fjerkræklub.

18 feb. 2012 afholdes generalforsamling. Det foregår på Hadsten skole, Hadbjergvej 12, Hadsten.
Der er fællesspisning kl. 18 og mødet starter kl. 19.
Der kan købes øl og vand, maden er gratis.
forslag til dagsordenen sendes til thorkildbuhr@gmail.com senest d. 1 feb. 2020