Klubaktiviteter for 2022

På nuværende tidspunkt er der arrangeret følgende aktiviteter for det kommende år:

26. marts

Generalforsamling.

11. juni

Udflugt, hvor vi besøger medlemmer fra andre fjerkræklubber

13. august

Sommergrillfest hos Tonny i Ølst

10. september

Vaccination af høns hos formanden

24. september

Ungdyrdag for formanden

3. – 6. november

Stor fællesudstilling med Djurs Racefjerkræ. Udstillingen afholdes på Langskovvej 21, 8370 Hadsten.