Grillfest 2022

Kære medlemmer,

Den årlige grillfest er lige om hjørnet og bestyrelsen glæder sig til at se, så mange som muligt.

Arrangementet er den 13. august kl. 18.00. Pris for deltagelse er kr. 100,00 for middag med kaffe og kage. Øl og vand kan købes for til rimelige penge.

Som vanen tro, afholdes arrangementet hos Tonny , Ølstvadbrovej 13 i Ølst.

Hvis I endnu ikke har meldt jer til, kan det ske til Hanne eller Thorkild senest den 8. august.

Hanne 23 61 83 83

Thorkild 21 47 18 61

Hvis vi er heldige arrangerer Hanne banko efter spisningen, så I må hellere medbringe nogle 10 kroner til bankoplader. Der er hverken halve grise eller julegæs som præmier, men mon ikke der er lidt mundgodt.

Vel mødt

Bestyrelsen