Program for udstilling 2017

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, 2017

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling. Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Program som PDF fil

Ind- og udlevering af dyr samt åbningstider

Indlevering af dyr fredag den 17. november 2017 kl. 20:00-22:00. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at møde med dyrene inden kl. 22:00, er der mulighed for at lave en aftale om senere indlevering med Thorkild Rasmussen på tlf. 2147 1861.

Dyrene skal dog under alle omstændigheder indsættes fredag aften. Eventuelt kan transportkasser afleveres tidligere, og dyrene efterfølgende indsættes af bestyrelsen.

Udstillingen er åben lørdag den 18. november 2017 kl. 14:00-18:00 og søndag den 19. november 2017 kl. 10:00-16:00.

Dyrene må pakkes efter afsluttet præmieuddeling omkring kl. 16:00. Af hensyn til dem der skal nedtage udstillingen, bør man gå i gang med at udtage dyr straks efter præmieuddelingen, og alle dyrene skal være udtaget senest kl. 17:00.

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Anmeldelse

Anmeldelse på anmeldelsesblanket skal, ledsaget af ringsedler (hvis der udstilles egen avl), være klubben i hænde senest 28. Oktober 2017 på adressen Thorkild Rasmussen, Grenåvej 249, 8960 Randers SØ eller som vedhæftet fil på e-mail til: udstilling@hadstenfjer.dk.

Det anbefales dog at tilmelde sig på Hadsten Fjerkræklubs hjemmeside: www.hadstenfjer.dk/udstilling

Ringsedler og vaccinations attester indleveres senest sammen med dyrene, samtidig med tilmelding eller via mail til udstilling@hadstenfjer.dk med tydelig angivelse hvilken udstiller de tilhører.

Anmeldelsesfristen bedes overholdt. Klubben forbeholder sig ret til at afvise for sent modtagne anmeldelser, men giv evt. et ring til Frank eller Thorkild for at høre, om en lidt senere anmeldelse kan nås, hvis du ikke nåede det rettidigt.

Vaccination

De udstillede høns, dværghøns, kalkuner, perlehøns, vagtler, påfugle, fasaner, agerhøns og junglehøns skal være vaccineret mod Newcastle Disease og duer skal være vaccineret mod Paramyxoinfektion efter gældende regler. Ringsedler og vaccinations attester indleveres senest sammen med dyrene, samtidig med tilmelding eller via mail til udstilling@hadstenfjer.dk med tydelig angivelse hvilken udstiller de tilhører.

Stadepenge og udstillingsgebyr

Stadepenge er 25 kr. pr. tilmeldt dyr. Stadepenge til ægudstillingen er 25 kr. pr. samling. En samling består af 1,4 høns, 1,2 gæs, 1,4 ænder, 1,2 kalkuner eller 3,3 duer. Fasaner kan udstilles 1,1 eller 1,2.

Beløbet bedes indbetalt ved tilmelding, til Hadsten Fjerkræklubs konto 7270   0001 022 732, eller på MobilePay på tlf. 2186 8660 med angivelse af udstillers navn på indbetalingen.

Der er også mulighed for betaling ved indlevering af dyr.

Bedømmelseskort

Der udsendes ikke bedømmelseskort inden udstillingen, men udstiller er selv forpligtiget til at udfylde kassekort, der påføres ringnummer og årstal, og afleveres til udstillingsledelsen, når dyrene sættes i burene. Kortene er fortrykt med udstiller og race.

Ringstørrelse

Dyr mærket med et nummer for stort i ringstørrelse udelukkes ikke for at medgå i tildeling af vinderpræmier og vandrepokaler, når blot ringen ikke kan aftages. Tilsvarende gælder ved et nummer for lille, når ringen ikke generer dyret.

Vinderpræmier

Vinderpræmier (for alle udstillere) tildeles i de første syv præmiegrupper på en trio, som består af tre dyr i samme race og varietet med begge køn repræsenteret (2,1 eller 1,2). I de sidste to præmiegrupper tildeles vinderpræmier på enkelte katalognumre. Blandt en udstillers dyr i samme race og varietet, kan der kun opnås én vinderpræmie, hvorimod samme trio kan opnå både en trio-pokal og en vinderpræmie.

Ærespræmier

I de første syv af de ni præmiegrupper:

1. Store høns
2. Dværghøns
3. Gæs
4. Ænder
5. Kalkuner, perlehøns, fasa-ner, ager- og stenhøns, sir-svømmefugle og junglehøns
6. Duer
7. Juniorudstillere
8. Ægudstilling

tildeles én ærespræmie for hver påbegyndt 15 katalognumre. Der udsættes én ærespræmie for hver påbegyndt tre volieresamlinger. Der udsættes én ærespræmie for hver påbegyndt tre ægsamlinger.

For at opnå ærespræmie i de første syv præmiegrupper kræves, at intet dyr er bedømt lavere end 92 på duer og 90 point på øvrigt fjerkræ. Det samlede pointtal må ikke være under 277 point på duer og 271 point på øvrigt fjerkræ.

For at opnå ærespræmie i volieresamling kræves mindst 92 point på duer og mindst 90 point ved øvrigt fjerkræ. For at opnå ærespræmie på ægudstillingen kræves mindst 90 point. Æg og dyr i volieresamlinger deltager kun i eventuelle vandrepokaler, der er udsat separat til disse grupper.

Ærespræmier tildeles kun til dyr af eget opdræt.

Trioer, der tilfredsstiller kriterierne for ærespræmie, men hvor der i henhold til antallet af udstillede dyr ikke er ærespræmier til rådighed, tildeles en 1. præmie.

  1. præmier

For at opnå 1. præmie i de første syv præmiegrupper kræves, at intet dyr er bedømt lavere end 92 point på duer og 90 point på øvrigt fjerkræ. Det samlede pointtal må ikke være under 277 point på duer og 271 point på øvrigt fjerkræ. For at opnå 1. præmie i volieresamling kræves mindst 92 point på duer og 90 point på øvrigt fjerkræ. For at opnå 1. præmie på ægudstillingen kræves mindst 90 point.

Trioer og volieresamlinger der opnår 1. præmie, behøver ikke være af eget opdræt.

Juniorpræmier

Et juniormedlem, der ikke har vundet nogen vinderpræmie (ærespræmie eller 1. præmie) på udstillingen, og som har mindst tre dyr udstillet, uanset eget tillæg, tildeles en juniorpræmie.

Præmietildeling ved lighed

Hvor duer og øvrigt fjerkræ står lige ved tildeling af vandrepokaler samt ved fordeling af rækkefølge ved tildeling af vinderpræmier, bruges følgende omregningspoint for duernes bedømmelse: Duer bedømt med 92-95 point medregnes med 1 point lavere end det bedømte ved første sammenligning med øvrigt fjerkræ:

1. Samlingen med det højest bedømte dyr (duer med omregningspoint ved første sammenligning med øvrigt fjerkræ) går foran
2.1 1,2 duer går foran 2,1 duer
2.2 2,1 øvrigt fjerkræ går foran 1,2 øvrigt fjerkræ
2.3 1,2 duer går foran 2,1 øvrigt fjerkræ
2.4 0,1 due går foran 1,0 due
2.5 1,0 øvrigt fjerkræ går foran 0,1 øvrigt fjerkræ
2.6 0,1 due går foran 1,0 øvrigt fjerkræ
3. Tegnet frem for ensfarvet
4. Farvet frem for hvid
5. Ung frem for gammel.
6. Lodtrækning

Vinderpræmier tildeles i den rækkefølge, som bedømmelsespoint fastlægger; duerne dog fratrukket omregningspoint jf. ovenstående.
Ved beregning af rækkefølge for tildeling af vinderpræmier beregnes volieresamlinger og ægsamlinger med det opnåede pointtal x 2 + 90. Der udsættes 1 ærespræmie for hver påbegyndt 3 ægsamlinger. Der udsættes 1 ærespræmie for hver påbegyndt 3 volieresamlinger.

Små duekollektioner

Såfremt en udstiller, inden for samme duerace, udstiller flere farver/varieteter med mindre end tre duer i hver farve/varietet, kan disse farver med mindre end tre duer i hver farve sammenlægges til én kollektion for så vidt angår tildeling af vinderpræmier. For pokaler hvortil der kræves samme race og farve, vil disse ikke kunne sammenlægges.

Diplomer til gæsteudstillere

Der udsættes et diplom til bedste gæsteudstiller indenfor nedenstående seks grupper. Diplomet tildeles på en trio (tre dyr med begge køn repræsenteret) i samme race og farve og påsat egne ringe.

  • Gæs
  • Ænder
  • Store høns
  • Dværghøns
  • Duer
  • Øvrigt fjerkræ

Dommere

Evan Andersen, Willy Littau, Ingvard Aaby, Peder Pedersen, Søren H. Thomassen og Kjeld N. Jensen

Desuden yderligere efter behov, når de endelige antal foreligger.

Øvrige forhold

De udstillere, der ikke er medlem af Hadsten Fjerkræklub, deltager ikke i klubbens tildeling af vandrepokaler. Klager over præmie- og pokalberegning skal foretages senest søndag kl. 14:00.

Dyrene skal bære en godkendt, fast fodring (DK for fjerkræ – DR eller DK for duerne – eller tilsvarende udenlandsk ring). Dyr uden godkendt, fast fodring må ikke komme ind i udstillingslokalet.

Dyrenes ejere bærer risikoen i tilfælde af brand og tyveri.

Det er ikke tilladt for udstillere og gæster at udtage dyrene af burene under udstillingen.

Vandrepokaler

For alle vandrepokaler gælder, at alle dyr skal være af eget opdræt.

For alle vandrepokaler, med undtagelse af juniorpokalen, gælder, at intet dyr må være lavere bedømt end 92 point på duer og 90 på øvrigt fjerkræ. Det samlede pointtal på trio-pokalerne må ikke være under 277 point på duer og 271 point på øvrigt fjerkræ.

Pokalerne nr. 6-19 kan vindes af såvel senior- som juniormedlemmer.

Regler for at vinde pokalerne til ejendom

Pokal nr. 6 – Vandrekæden er evigt vandrende. For alle øvrige vandrepokaler gælder, at de vindes til ejendom, ved at vinde dem tre gange i træk eller fem gange i alt.

Nr. 1 – Senior-klubmester høns

Til den seniorudstiller, der har de 6 højest bedømte høns uanset race, farve og køn (dermed ikke nødvendigvis samme race) tildeles vandrepokalen som senior-klubmester i høns.

Nr. 2 – Senior-klubmester svømmefugle

Til den seniorudstiller, der har de 6 højest bedømte svømmefugle uanset race, farve og køn (dermed ikke nødvendigvis samme race) tildeles vandrepokalen som senior-klubmester i svømmefugle.

Nr. 3 – Senior-klubmester øvrigt fjerkræ

Til den seniorudstiller, der har de 6 højest bedømte dyr i gruppen kalkuner, perlehøns, fasaner, ager- og stenhøns, sirsvømmefugle, og junglehøns uanset race, farve og køn (dermed ikke nødvendigvis samme art og race) tildeles vandrepokalen som senior-klubmester i øvrigt fjerkræ.

Nr. 4 – Senior-klubmester duer

Til den seniorudstiller, der har de 6 højest bedømte duer uanset race, farve og køn (dermed ikke nødvendigvis samme race) tildeles vandrepokalen som senior-klubmester i duer.

Nr. 5 – Junior-klubmester

Til den juniorudstiller, der på fire dyr, uanset race, farve og køn (dermed ikke nødvendigvis samme race og gruppe), opnår højeste samlede pointtal (duer fratrukket omregningspoint), tildeles vandrepokalen som junior- klubmester. Hvis ingen juniorudstiller kan vinde pokalen efter de gældende proportioner, kan bestyrelsen efterfølgende uddele den til en juniorudstiller efter skøn.

Nr. 6 – Klubmesterkæden

Årets klubmesterskab tildeles den udstiller, der opnår det højeste samlede pointtal, (duer fratrukket omregningspoint) på 6 dyr på hele udstillingen uanset race, farve og køn (dermed ikke nødvendigvis samme race og gruppe).

Nr. 7 – Bedste trio – store høns, lette

Til den udstiller, der har de 3 højest bedømte store høns (lette) i samme race og varietet, og med begge køn repræsenteret, tildeles pokalen for bedste trio – store høns, lette.

Nr. 8 – Bedste trio – store høns, svære

Til den udstiller, der har de 3 højest bedømte store høns (svære) i samme race og varietet, og med begge køn repræsenteret, tildeles pokalen for bedste trio – store høns, svære.

Nr. 9 – Bedste trio – dværghøns, lette

Til den udstiller, der har de 3 højest bedømte dværghøns (lette) i samme race og varietet, og med begge køn repræsenteret, tildeles pokalen for bedste trio – dværghøns, lette.

Nr. 10 – Bedste trio – dværghøns, svære

Til den udstiller, der har de 3 højest bedømte dværghøns (svære) i samme race og varietet, og med begge køn repræsenteret, tildeles pokalen for bedste trio – dværghøns, svære.

Nr. 11 – Bedste trio – gæs

Til den udstiller, der har de 3 højest bedømte gæs i samme race og varietet, og med begge køn repræsenteret, tildeles pokalen for bedste trio – gæs.

Nr. 12 – Bedste trio – ænder

Til den udstiller, der har de 3 højest bedømte ænder i samme race og varietet, og med begge køn repræsenteret, tildeles pokalen for bedste trio – ænder.

Nr. 13 – Bedste trio – øvrigt fjerkræ

Til den udstiller, der har de 3 højest bedømte dyr i samme race og farve i gruppen kalkuner, perlehøns, fasaner, ager- og stenhøns, sirsvømmefugle og junglehøns, og med begge køn repræsenteret, tildeles pokalen for bedste trio – øvrigt fjerkræ.

Nr. 14 – Bedste trio – duer

Til den udstiller, der har de 3 højest bedømte duer i samme race og varietet, og med begge køn repræsenteret, tildeles pokalen for bedste trio – duer.

Nr. 15 – Bedste hane

Til den udstiller, der har den højest bedømte hane, tildeles pokalen for bedste hane.

Nr. 16 – Bedste høne

Til den udstiller, der har den højest bedømte høne, tildeles pokalen for bedste høne.

Nr. 17 – Bedste svømmefugl

Til den udstiller, der har den højest bedømte svømmefugl, tildeles pokalen for bedste svømmefugl.

Nr. 18 – Bedste dyr øvrigt fjerkræ

Til den udstiller, der har det højest bedømte dyr i gruppen kalkuner, perlehøns, fasaner, ager- og stenhøns, sirsvømmefugle og junglehøns, tildeles pokalen for bedste dyr – øvrigt fjerkræ.

Nr. 19 – Bedste due

Til den udstiller, der har den højest bedømte due, tildeles pokalen for bedste due.