Referat fra generalforsamling

Referat ordinær Generalforsamling i Hadstenfjer. D. 19 Feb. 2019

Fremmødt 18 personer.

Vi startede med fællesspisning.

Valgt af dirigent

Valg af dirigent Jens Jochumsen

Formandens beretning

Der har ikke så meget aktiviteter i det forgangende år da vi ikke har haft en udstilling fordi der har været Europa udstilling. Så der har kun været nogle udflugter rundt til andre avler

Fremlæggelse af revideret regnskab

Formanden fortalt som det fremgår at regnskabet desvære gave et underskud på 4529,54 KR. nogle af penge blev brugt til insektbekæmpelse til bund af alle bur og bunden af container og til mindegaver til Niels rasmussen og til halleje

Regn skabet blev enstemmige godt kendt af alle fremmemødt

indkomne forsalg

der var igen forslagt til klubben

der var heller igen forslagt til repræsentantskabmøde i DFFR

Arbejdes plan for 2019

Febuar

Generalforsamling 19-2-2019 P.s. man kan betale medlemskabet denne aften pris pr. person er 125 kr

April

fordrag med Carsten Blohm (dato kommer senere)

Juni

Pr. Dag ved KvicKly. lørdag d. 1-6 fra 10.00 mødre kl.7.30

Udflugt d. 22-6 tur til mors

August

Grillfest første i måneden (dato kommer senere)

Sempteber

Vaccination d. 28-9 (tid og sted kommer senere)

ungdyrdag. kl. 12.00 29-9. hos Thorkild.

November

udstilling d. 22/11-24/11

valg af bestyrelse

formand Thorkild Rasmussen blev genvalg 1 år

bestyrelsen medlemmet Hanne Kvist Andreasen blev genvalg 2 år

valgt blev Jonatan Pedersen som bestyrelses medlem/web for 1 år

valg af bestyrelse suppleant

Jim Kvist Andreasen blev genvalg 1 år

ny valgt suppleant Lærke Kvist Andreasen 1 år

revisor og suppleant

  genvalgt blev Birthe Andersen for 1 år

genvalgt blev Benny Pedersen for 1 år

suppleant Inger Buhr Rasmussen 1 år

fastsættelse af kontingent

uændret for 125 kr. Pr. mand.

uændret for 75 kr. Junior.