Grill Fest

Der er grill fest ved Tonny 

Den 16/8-2019  Kl 18,30

Ølstadbrovej 13, Ølst
8940 Randers SV

Siste frist 9/8-2019

Hanne Kvist Andreasen 23618383

Tonny Pedersen 41625296

PS. Det koster 100 kr for mad og

drikkevare kan købes til fornuftige priser.

Morsø tur

Artikel fra Morsø Folkeblad

Morsø Fjerkræavlerforening har haft besøg af Hadsten Fjerkræavlerforening, som var på Mors for at få ny inspiration til hønsehold. Omkring 20 medlemmer fra Hadsten besøgte formanden for Morsø Fjerkræavlerforening, Verner Glintborg i Mollerup.

– Formålet er at udveksle erfaringer, fortæller den lokale formand.

Fra Hadsten Fjerkræavlerforening var der stor interesse for at se og høre om de mange hønseracer i Mollerup, og efter et godt kaffebord blev besøget på Mors afsluttet med en rundvisning på Morsø Traktormuseum.

Den Årlige Udflugt

Den årlige udflugt i år går til mors

Hvor vi skal besøge nogle forskellige avler og der vil blive mulighed for at se et traktor museum og det koster ca. 50 Kr. Pr mand at komme ind

Klubben giver kaffe og rundstykker

Tilmelding er nødvendig seneset D. 15-6-2019 til Formand (Thorkild) 21471861 eller Næste formand (Hanne) 23618383

hvor vi mødes og hvilken Kl. kommer sener her på siden

Hilsen bestyrelsen

Hadstenfjer.

Referat

Det var en rigtig god foredrag Carsten Blohm holdt

Vi hørte om EE-udstilling og A-fejl.

Tusind tak til Carsten Blohm.

Hilsen Bestyrelsen.

Ps det var synd at der ikke kom flere. vi var kun ni mødt op

Foredrag med Carsten

Foredrag Mandag 29/4-2019 Det starter kl. 19,30

Kommer Carsten Blohm og holder foredrag

PÅ Hadsten Skole Hadbjergvej 12. Hadsten

Han vil fortælle og vise lys billeder fra EU-udstilling

han vil også fortælle lidt om dyrene og om A-fejl

Der kan købes kage og kaffe for 25 kr. 

Vi håber at der vil komme mange og høre om det

Med venlige hilsen

Bestyrelsen 

Referat fra generalforsamling

Referat ordinær Generalforsamling i Hadstenfjer. D. 19 Feb. 2019

Fremmødt 18 personer.

Vi startede med fællesspisning.

Valgt af dirigent

Valg af dirigent Jens Jochumsen

Formandens beretning

Der har ikke så meget aktiviteter i det forgangende år da vi ikke har haft en udstilling fordi der har været Europa udstilling. Så der har kun været nogle udflugter rundt til andre avler

Fremlæggelse af revideret regnskab

Formanden fortalt som det fremgår at regnskabet desvære gave et underskud på 4529,54 KR. nogle af penge blev brugt til insektbekæmpelse til bund af alle bur og bunden af container og til mindegaver til Niels rasmussen og til halleje

Regn skabet blev enstemmige godt kendt af alle fremmemødt

indkomne forsalg

der var igen forslagt til klubben

der var heller igen forslagt til repræsentantskabmøde i DFFR

Arbejdes plan for 2019

Febuar

Generalforsamling 19-2-2019 P.s. man kan betale medlemskabet denne aften pris pr. person er 125 kr

April

fordrag med Carsten Blohm (dato kommer senere)

Juni

Pr. Dag ved KvicKly. lørdag d. 1-6 fra 10.00 mødre kl.7.30

Udflugt d. 22-6 tur til mors

August

Grillfest første i måneden (dato kommer senere)

Sempteber

Vaccination d. 28-9 (tid og sted kommer senere)

ungdyrdag. kl. 12.00 29-9. hos Thorkild.

November

udstilling d. 22/11-24/11

valg af bestyrelse

formand Thorkild Rasmussen blev genvalg 1 år

bestyrelsen medlemmet Hanne Kvist Andreasen blev genvalg 2 år

valgt blev Jonatan Pedersen som bestyrelses medlem/web for 1 år

valg af bestyrelse suppleant

Jim Kvist Andreasen blev genvalg 1 år

ny valgt suppleant Lærke Kvist Andreasen 1 år

revisor og suppleant

  genvalgt blev Birthe Andersen for 1 år

genvalgt blev Benny Pedersen for 1 år

suppleant Inger Buhr Rasmussen 1 år

fastsættelse af kontingent

uændret for 125 kr. Pr. mand.

uændret for 75 kr. Junior.

Aktiviteter 2019

Febuar

Generalforsamling 19-2-2019 P.s. man kan betale medlemskabet denne aften pris pr. person er 125 kr

April

fordrag med Carsten Blohm (dato kommer senere)

Juni

Pr. Dag ved KvicKly. lørdag d. 1-6 fra 10.00 mødre kl.7.30

Udflugt d. 22-6 tur til mors

August

Grillfest første i måneden (dato kommer senere)

Sempteber

Vaccination d. 28-9 (tid og sted kommer senere)

ungdyrdag. kl. 12.00 29-9. hos Thorkild.

November

udstilling d. 22/11-24/11

Generalforsamling 2019

Generalforsamling
i Hadsten fjerkræklub.

19 feb. 2019 afholdes generalforsamling. Det foregår på Hadsten skole, Hadbjergvej 12, Hadsten.
Der er fællesspisning kl. 18 og mødet starter kl. 19.
Der kan købes øl og vand, maden er gratis.
forslag til dagsordenen sendes til thorkildbuhr@gmail.com senest d. 1 feb. 2019