Generalforsamling 2019

Generalforsamling
i Hadsten fjerkræklub.

19 feb. 2019 afholdes generalforsamling. Det foregår på Hadsten skole, Hadbjergvej 12, Hadsten.
Der er fællesspisning kl. 18 og mødet starter kl. 19.
Der kan købes øl og vand, maden er gratis.
forslag til dagsordenen sendes til thorkildbuhr@gmail.com senest d. 1 feb. 2019

Udflugt og Grill.

D 18 august hvor vi skal på udflugt starter vi kl 9.00 hos Thorkild. Klubben giver morgenkaffe og rundstykker. Derefter kører vi ud på Djursland og besøger nogle forskellige opdrættere. Medbring selv frokost som vi evt indtager på Gerrild Nordstrand. Om aftenen er der grillaften hos Tonny kl 18.30. Det koster 100 kr for mad og drikkevare kan købes til fornuftige priser.

Tilmelding til formand Thorkild på 2147 1861.

Venlig hilsen bestyrelsen.

Referat ordinær generalforsamling i Hadsten fjer 2018

Ordinær generalforsamling i Hadsten fjer tirsdag d 20 feb. 2018

Fremmødt 21 personer. Vi startede med flæskesteg og pokaluddeling. se vedlagte dokument.
Valg af dirigent: Niels Rasmussen.
Stemmetællere: Inger Buhr og Christina Viborg.

Formandens beretning:
Der har desværre været nogle aflysninger i de planlagte aktiviteter i det forgangende år pga vejret eller for få tilmeldte. Udflugtsdagen var en fin tur hvor der blev set noget fint fjerkræ i området øst himmerland.

Det var en fin udstilling der blev afholdt i Hadsten med 393 tilmeldte dyr. Der er kommet ros udefra at det var en flot opstillet udstilling, også ros fra Niels Rasmussen.
Stor tak til alle der hjalp med planlægningen, opstillingen, slæbe ind og ud og rydde op og pille ned. TAK.

Gennemgang af regnskabet ved Formanden:
Som det fremgår af regnskabet var der et underskud på udstillingen på 2152 kr. Udgifterne var holdt nede ved at vi selv havde trykt katelogerne og ved at Hanne havde lavet store dele af dommerfrokosten og det der blev solgt i cafeteriet. Stor ros til Hanne. Thorkild sørgede for at affaldet kom væk billigt. Grunde til underskudet var blandt andet manglende sponsor gaver og reklameindtægter. Regnskabet blev enstemmigt GODKENDT.

Indkomne forslag vedrørende klubben:
Forslag fra Christina Viborg: At der bliver oprettet en Facebook side for Hadsten Fjerkræklub. Christina vil gerne være administrater. Forslaget blev godkendt.
Forslag fra Per Andersen: At man afskaffede pokalerne og indførte rosetter i stedet for. Det er dyrt at få graveret. Der blev talt om for og imod, en roset koster ca 39 kr med snip med bedste i hver kategori af fugle. Der blev gjort opmærksomt på historien i at give en pokal og betydningen for giveren. Det blev vedtaget at der ikke skulle tages hurtige beslutninger. så bestyrelsen vil gå hjem og drøfte forslaget og komme med et oplæg til næste års generalforsamling.

Indkomne forslag til DFFR:
Ingen.

Aktivitskalender for 2018:
9/6- 2018 Pr. stand ved Kvickly i Hadsten.
15/6-2018 Grillaften hos Tonny Pedersen.
18/8-2018 Udflugttur. Kom gerne med forslag til hvor vi kan tage hen…..
22/9-2018 Vacinationsdag hos Thorkild Rasmussen. Sammen med Kolind og Hammel (for at udnytte vaccinen)
?/10-2018 Ungdyrsdag ved Thorkild Rasmussen. Dato kommer senere.
?/10-2018 Evt. fælles udstilling med Hammel.

Valg af bestyrelse:
Formand: Thorkild Rasmussen blev genvalgt for 1 år.
Medlem i bestyrelsen blev: Peter Ingo Jerspersen for 2 år.
Christina Viborg for 1 år.
Suplliant: Jim Kvist og Jonatan Pedersen
Revisor for 1 år: Birthe Andersen og Benny Pedersen
Suplliant: Jimmy Viborg

Fatsættelse af kontigent:
Uændret på 125 kr pr mand, 75kr for junior.

Nyt fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt at Klubben ikke holder udstilling i 2018. Det er pga af europaudstillingen. Det vil blive svært at få dommere, og det har været umuligt at finde en passende dato. Der har været lagt op til at vi kunne holde fælles udstilling med Hammel med dette har Hammel ikke ønsket at være med til. Og den sidste og måske den vigtigste grund er hensynet til vores fugle. De få en hård tid når de skal på europaudstilling i mange dage og har derfor brug for at komme sig bagefter.               Med venlig hilsen bestyrelsen.

Aktivitetskalender 2018

Aktivitetskalender 2018.

9. juni. Reklamedag for klubben og for fjerkræ. Pr. stand ved Kvickly i Hadsten. kl. 10-14. Vi stiller op fra kl 8. Hvis man har nogle fugle man kunne tænke sig at vise frem så kontakt Thorkild på 21.47.18.61.

15. juni. Grillaften hos Tonny. Ølstvadbrovej 13, Ølst. kl. 18.30, Vi tænder grillen og spiser noget go mad, hygger og får snakket. Pris 75 kr. for voksne og børn er gratis. Drikkevare kan købes til rimelige priser. Bindende tilmelding til Tonny 41.62.52.96 eller til Thorkild, senest en uge før.

18. august. Klubtur til norddjurs. Kom og vær med på årets bedste udflugt. Vi mødes hos Thorkild, Grenåvej 249, Randers, kl 9 til rundstykker og så er der mulighed for samkørsel. Vi spiser vores medbragte mad, eller finder noget vi kan købe i løbet af dagen. Udflugten er gratis men tilmelding til Thorkild 21.47.18.61 er nødvendig i forhold til bestilling af morgenbrød.

22 september. Vaccinationsdag. Der kommer info om tid og steder senere.

8. oktober Ungdyrdag. Kom og vis dine fugle frem for en dommer og få en bedømmelse. Fra kl 12 og hele eftermiddagen. Det er hos Thorkild, Grenåvej 249, Randers. Alle er velkomne, er du ny i klubben og inde for hønseavl er denne dag en oplagt mulighed for at lære noget om avl og exteriøre. Så kom og få en hønsesnak og tag dine ungfugle med…..Husk dine dyr skal være vaccineret.

7-11 november. Europaudstilling i Herning.

 

Bestyrelsen har valgt at Klubben ikke holder udstilling i 2018. Det er pga. af europaudstillingen. Det vil blive svært at få dommere, og det har været umuligt at finde en passende dato. Der har været lagt op til at vi kunne holde fælles udstilling med Hammel, men dette har Hammel ikke ønsket at være med til. Og den sidste og måske den vigtigste grund er hensynet til vores fugle. De få en hård tid når de skal på europaudstilling i mange dage og har derfor brug for at komme sig bagefter.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, 2017

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling. Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Bemærk at udstillingen i år afholdes 18-19. november 2017.

Du kan anmelde dit fjerkræ til udstillingen HER

Anmeldelses blanketter m.v. findes HER. Disse kan sendes pr. brev eller email.

Udstillingen er åben for offentlig adgang lørdag den 18. november 2017 kl. 14:00-18:00 og søndag den 19. november 2017 kl. 10:00-16:00.Som i tidligere år, er der

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Anmeldelse på anmeldelsesblanket skal, ledsaget af ringsedler (hvis der udstilles egen avl), være klubben i hænde senest 28. Oktober 2017 på adressen Thorkild Rasmussen, Grenåvej 249, 8960 Randers SØ eller som vedhæftet fil på e-mail til: udstilling@hadstenfjer.dk.

Programmet kan læses HER

Vaccination d. 23/9

Kom og få dine dyr vaccineret, så du må deltage i udstillinger og andre arrangementer.

Vaccinationerne sker ved forskellige opsamlingssteder, typisk ved Thorkild, Michael Kristensen og andre.

Tilmelding sker til formand Thorkild Rasmussen, med angivelse af antal af høns og duer, og du får efterfølgende oplyst hvor vaccination foregår, samt ca. tidspunkt.

Dyrlægen skal have 20kr  pr seddel, samt 7kr pr. høns og 8kr for hver due.

Afregning sker med aftalte penge direkte til dyrlægen. Der modtages ikke mobil betaling eller check.

Bemærk: tilmelding senest søndag d. 17/9 med angivelse af antal pr. tlf. eller SMS 21471861 til Thorkild.

Ring dokumenter hentes ved DFFR

Høns: http://www.racefjerkrae.dk/start/blanketter/vacc-attest.pdf

Duer: http://www.racefjerkrae.dk/start/blanketter/Vaccinationsattest-duer.pdf

Du får med det samme de dyrlæge underskrevne papirer med hjem.
Ved udstilling skal du huske selv at medbringe en kopi, da Hadsten Fjerkræklub ikke har en kopi.

 

Selvom du ikke er medlem af Hadsten Fjerkræklub, er du velkommen til at få dyrene vaccineret.