Klubaktiviteter for 2022

På nuværende tidspunkt er der arrangeret følgende aktiviteter for det kommende år:

26. marts

Generalforsamling.

11. juni – årets udflugt går til Skanderborg Fjerkræklub.

Vi mødes kl. 09.00 på Hønsebakken 10, 8660 Skanderborg.

Her giver klubbet kaffe og rundstykker efterfulgt af en rundvisning i deres hønsekoloni.

Efter endt rundvisning går turen videre til Peter Pedersen. På vej derned gør vi ophold, for at spise vores medbragte mad.

Fremme på Ravnholt Vej 6, Rårup, 7130 Juelsminde, kan vi forvente at se både høns og duer. Peter skal i øvrigt dømme ved vores store fællesudstilling.

Tilmelding til turen skal ske til Thorkild senest den 8. juni.

Ring eller send en SMS til 21 47 18 61.

 

13. august

Sommergrillfest hos Tonny i Ølst

10. september

Vaccination af høns hos formanden

24. september

Ungdyrdag hos formanden

3. – 6. november

Stor fællesudstilling med Djurs Racefjerkræ. Udstillingen afholdes på Langskovvej 21, 8370 Hadsten.