Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue 2016 – AFLYST

Hadsten Fjerkræklub

AFLYSER

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue
19-20. november 2016

 

Fødevarestyrelsen har i dag d. 10. November, aflyst alle udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ forbudt med øjeblikkelig varsel.

Dette frengår af Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Fugleinfluenza-fundet-i-danske-vild%C3%A6nder.aspx
Hadsten Fjerkræklub må derfor meddele at udstillingen i år er aflyst, men at bestyrelsen vil undersøge om det er muligt, at afholde den på et andet tidspunkt, når der atter må afholdes udstillinger og samlinger af fjerkræ.

De udstillere der har forudbetalt, vil naturligvis få det indbetalte beløb refunderet. Dette vil der komme information om senere.
Opdrættere, besætningsejere og hobbyfjerkræejere så vidt muligt holde deres fugle indendørs og i øvrigt følge anbefalingerne for smittebeskyttelse

Her står bla. at:

Når du holder, opdrætter eller samler fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, gælder følgende regler, der skal beskytte dyrene mod smitte med fugleinfluenza:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.