Generalforsamling

Hadsten D. 18-2-2020

Generalforsamling

Der var en pænt fremmøde på i alt 19. Vi startede med at spisning og derefter var der generalforsamling.

Formandens beretning.

Han fortalte om udflugten vi har været på den første tur var til avler på mors. Hvor vi var rundt ved 5 avler og til sidst var vi på traktormuseum. Det var meget spændende og vi var 25 personer. Og så havde vi grillfest med banko og der var også 25 personer. Så havde vi ungdyrdag hos Thorkild hvor man kunne komme og få sine dyr bedømt ved Teddy Jacobsen og Kurt Karlson.

Bestyrelsen. Havde fremlagt forslag om at fjerne nogle af pokalerne og det blev fremlagt på generalforsamlingen. Men det kunne man ikke blive enige om det. Så blev bestyrelsen enig om at vi gerne vil have en fra hovedbestyrelsen med til bestyrelsesmøde næste gang vi skal have møde.

Bestyrelsen

Formand. Thorkild Rasmussen han blev genvalgt.

Næstformand. Hanne k. Andreasen.

Bestyrelsesmedlem. Tony Pedersen.

Bestyrelsesmedlem. Peter Ingo Jespersen han blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem. Jonatan Pedersen han blev genvalgt.

Suppleanter. Jim K. Andreasen og Lærke K. Andreasen de blev begge genvalgt.

Revisorer. Birthe Andersen og Benny Petersen de blev genvalgt.

Revisor suppleant. Inger Rasmussen blev genvalgt.