DAGSORDEN

Hadsten fjerkræklub 2020

Dagsorden.

Generalforsamling d 18-2 2020

Punkt 1: valg af dirigent

Punkt 2: formandens beretning

Punkt 3: fremlæggelse af revideret regnskab

Punkt 4: indkomne forslag

Behandling af indkomne forslag vedrørende klubben.

Behandling af indkomne forslag til repræsentantskabsmøde i DFFR.

Punkt 5: fremlæggelse af den siddende bestyrelse udkast til arbejdsplan for det kommende år.

Punkt 6: valg af bestyrelse:

Valg af bestyrelsesformanden for 1 år, på valg er Thorkild Rasmussen. Modtager genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, på valg er Peter Ingo Jespersen. Modtager Genvalg Jonatan Engelbrecht Pedersen. Modtager genvalg.

Punkt 7: valg af 2 bestyrelse suppleanter for 1 år,

Jim K Andreasen og Lærke K Andreasen. Modtager genvalg

Punkt 8: valg af 2 revisorer for 1 år, på valg er Birthe Andersen og Benny Petersen.

Punkt 9: valg af revisor suppeleant for 1 år.

Punkt 10: fastsættelse af kontingent.

Punkt 11: eventuelt

Punkt 12: Pokaler fra Udstillingen 2019 ville blive delte ud.