DAGSORDEN

Hadsten fjerkræklub 2020

Dagsorden.

Generalforsamling d 18-2 2020

Punkt 1: valg af dirigent

Punkt 2: formandens beretning

Punkt 3: fremlæggelse af revideret regnskab

Punkt 4: indkomne forslag

Behandling af indkomne forslag vedrørende klubben.

Behandling af indkomne forslag til repræsentantskabsmøde i DFFR.

Punkt 5: fremlæggelse af den siddende bestyrelse udkast til arbejdsplan for det kommende år.

Punkt 6: valg af bestyrelse:

Valg af bestyrelsesformanden for 1 år, på valg er Thorkild Rasmussen. Modtager genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, på valg er Peter Ingo Jespersen. Modtager Genvalg Jonatan Engelbrecht Pedersen. Modtager genvalg.

Punkt 7: valg af 2 bestyrelse suppleanter for 1 år,

Jim K Andreasen og Lærke K Andreasen. Modtager genvalg

Punkt 8: valg af 2 revisorer for 1 år, på valg er Birthe Andersen og Benny Petersen.

Punkt 9: valg af revisor suppeleant for 1 år.

Punkt 10: fastsættelse af kontingent.

Punkt 11: eventuelt

Punkt 12: Pokaler fra Udstillingen 2019 ville blive delte ud.

Indkommen forslag til gerneralforsamling 2020

Indkommen Forslag

Fjerne alle senior pokaler efter udstilling i 2020 og pokaler ville blive givet til den aktive udstiller der har haft pokalen fleste/højeste point

Alle Trio pokaler bliver skifte ud med rosetter efter udstilling i 2020 og pokaler ville blive givet til den aktive udstiller der har haft pokalen fleste/højeste point

Generalforsamling 2020

Generalforsamling
i Hadsten fjerkræklub.

18 feb. 2012 afholdes generalforsamling. Det foregår på Hadsten skole, Hadbjergvej 12, Hadsten.
Der er fællesspisning kl. 18 og mødet starter kl. 19.
Der kan købes øl og vand, maden er gratis.
forslag til dagsordenen sendes til thorkildbuhr@gmail.com senest d. 1 feb. 2020

Grill Fest

Der er grill fest ved Tonny 

Den 16/8-2019  Kl 18,30

Ølstadbrovej 13, Ølst
8940 Randers SV

Siste frist 9/8-2019

Hanne Kvist Andreasen 23618383

Tonny Pedersen 41625296

PS. Det koster 100 kr for mad og

drikkevare kan købes til fornuftige priser.