Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, 2017

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling. Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Bemærk at udstillingen i år afholdes 18-19. november 2017.

Du kan anmelde dit fjerkræ til udstillingen HER

Anmeldelses blanketter m.v. findes HER. Disse kan sendes pr. brev eller email.

Udstillingen er åben for offentlig adgang lørdag den 18. november 2017 kl. 14:00-18:00 og søndag den 19. november 2017 kl. 10:00-16:00.Som i tidligere år, er der

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Anmeldelse på anmeldelsesblanket skal, ledsaget af ringsedler (hvis der udstilles egen avl), være klubben i hænde senest 28. Oktober 2017 på adressen Thorkild Rasmussen, Grenåvej 249, 8960 Randers SØ eller som vedhæftet fil på e-mail til: udstilling@hadstenfjer.dk.

Programmet kan læses HER

Aktivitetsplan 2017

28/3 Tilmelding til Thorkild Rasmussen – Klubaften m. banko – tlf. 21 47 18 61

4/4 Klubaften m. banko, ænder og andre præmier

3/6 PR. Kvickly Hadsten

22/6 Tilmelding til grill aften

30/6 Grillaften v. Tonny Pedersen

medio August Besøg Mariager-Fjord Fjerkræklub

10/9 Havens dag, Plantorama

Medio September – Vaccination

8/10 Ungdyr Dag v. Thorkild Rasmussen

17-19/11 Udstilling i Hadsten

20/2-2018 Generalforsamling

Der vil komme mere information om hvor og indholdet af klubaften med banko, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det kunne jo være en god lejlighed til en fjerkræ snak og ægge bytte.

Når en udstilling aflyses ….

Tidligere formand i Hadsten Fjerkræklub, Steffen Lund, er blevet interviewet af TV 2 Østjylland, om hvad det har betydet for ham og hans dyr, at Fødevarestyrelsen har forbudt fjerkræudstillinger, og at dyrene ikke mere må gå frit rundt.

Du kan se indslaget fra TV 2 Østjylland HER

 

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue 2016 – AFLYST

Hadsten Fjerkræklub

AFLYSER

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue
19-20. november 2016

 

Fødevarestyrelsen har i dag d. 10. November, aflyst alle udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ forbudt med øjeblikkelig varsel.

Dette frengår af Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Fugleinfluenza-fundet-i-danske-vild%C3%A6nder.aspx
Hadsten Fjerkræklub må derfor meddele at udstillingen i år er aflyst, men at bestyrelsen vil undersøge om det er muligt, at afholde den på et andet tidspunkt, når der atter må afholdes udstillinger og samlinger af fjerkræ.

De udstillere der har forudbetalt, vil naturligvis få det indbetalte beløb refunderet. Dette vil der komme information om senere.
Opdrættere, besætningsejere og hobbyfjerkræejere så vidt muligt holde deres fugle indendørs og i øvrigt følge anbefalingerne for smittebeskyttelse

Her står bla. at:

Når du holder, opdrætter eller samler fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, gælder følgende regler, der skal beskytte dyrene mod smitte med fugleinfluenza:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

 

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue 2016

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling.

Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Bemærk at udstillingen i år afholdes 19-20. november 2016, med indlevering af fjerkræ fredag d. 18. November.

Udstillingen er åben for offentlig adgang lørdag den 19. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 20. november 2016 kl. 10:00-16:00.

Som i tidligere år, er der

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Hadsten Open & Det Jyske Svømmefugleskue

Kom og se på fjerkræ Foto: Anders Larsson

Hvis du i forvejen har fjerkræ, eller går i tanker om at anskaffe dig nogle for første gang, så benyt dig af lejligheden til at se et bredt udvalg

Foruden forskellige slags fjerkræ, afholdes der også udstilling af æg.

Hele programmet for udstillingen finder du i Program for udstillingen

Som noget nyt, er det i år muligt at tilmelde sit fjerkræ fra hjemmesiden. Dette kan gøres HER

Alternativt kan anmeldelses blanketter m.v. findes HER. Disse kan sendes pr. brev eller email.

Som udstiller anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsmails om udstillingen. Dette kan du gøre HER

Så er det lige før ……..

Så er det lige før, at den store udstilling Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue afholdes.

Der er derfor sendt information til pressen, og medlemmer samt interesserede har fået de sidste nyheder om udstillingen, i Hadsten fjerkræklubs nyhedsmail, som du kan læse nedenfor.

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue - NyhedsmailNyhedsmail, November 2015

 

Udeliv i Plantorama

Hadsten Fjerkræklub udstiller de næste 6 måneder forskellige hønseracer i Plantorama, Randers.

 

Udstillingen af hønsene vil primært være dværg racer, og foreningen har på denne måde mulighed for at præsentere forskellige racer, ligesom man kan se hvorledes de trives i burene fra Plantorama.

Det er derfor også en god mulighed, for kommende hønse ejere, at se hvorledes man kan indrette sig, uden at være den store “gør det selv” M/K.

Nogle af udstillingerne vil være fra medlemmer som har høns til salg, og andre vil være udstillet af medlemmer som ønsker mere kendskab til de enkelte racer,

For dem som ønsker at sælge høns eller kyllinger, er der på hjemmesiden oprettet en Til Salg side, hvor kontakten til sælgeren oplyses.

Hønsene bliver i det daglige passet af Plantorama, men Plantorama har intet med evnt. salg af dem at gøre.

Hvis du er interesseret i at udstille eller sælge dine høns, er du velkommen til at kontakte Anders Larsson

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, 2015

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling.

Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Bemærk at udstillingen i år afholdes 27-29. november 2015.

Udstillingen er åben for offentlig adgang lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00.

Som i tidligere år, er der

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Hadsten Open & Det Jyske Svømmefugleskue

Kom og se på fjerkræ Foto: Anders Larsson

Hvis du i forvejen har fjerkræ, eller går i tanker om at anskaffe dig nogle for første gang, så benyt dig af lejligheden til at se et bredt udvalg

Foruden forskellige slags fjerkræ, afholdes der også udstilling af æg.

Hele programmet for udstillingen finder du i Program for udstillingen 2015

Som udstiller anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsmails om udstillingen. Dette kan du gøre HER