Aktivitetskalender 2018

Aktivitetskalender 2018.

9. juni. Reklamedag for klubben og for fjerkræ. Pr. stand ved Kvickly i Hadsten. kl. 10-14. Vi stiller op fra kl 8. Hvis man har nogle fugle man kunne tænke sig at vise frem så kontakt Thorkild på 21.47.18.61.

15. juni. Grillaften hos Tonny. Ølstvadbrovej 13, Ølst. kl. 18.30, Vi tænder grillen og spiser noget go mad, hygger og får snakket. Pris 75 kr. for voksne og børn er gratis. Drikkevare kan købes til rimelige priser. Bindende tilmelding til Tonny 41.62.52.96 eller til Thorkild, senest en uge før.

18. august. Klubtur til norddjurs. Kom og vær med på årets bedste udflugt. Vi mødes hos Thorkild, Grenåvej 249, Randers, kl 9 til rundstykker og så er der mulighed for samkørsel. Vi spiser vores medbragte mad, eller finder noget vi kan købe i løbet af dagen. Udflugten er gratis men tilmelding til Thorkild 21.47.18.61 er nødvendig i forhold til bestilling af morgenbrød.

22 september. Vaccinationsdag. Der kommer info om tid og steder senere.

8. oktober Ungdyrdag. Kom og vis dine fugle frem for en dommer og få en bedømmelse. Fra kl 12 og hele eftermiddagen. Det er hos Thorkild, Grenåvej 249, Randers. Alle er velkomne, er du ny i klubben og inde for hønseavl er denne dag en oplagt mulighed for at lære noget om avl og exteriøre. Så kom og få en hønsesnak og tag dine ungfugle med…..Husk dine dyr skal være vaccineret.

7-11 november. Europaudstilling i Herning.

 

Bestyrelsen har valgt at Klubben ikke holder udstilling i 2018. Det er pga. af europaudstillingen. Det vil blive svært at få dommere, og det har været umuligt at finde en passende dato. Der har været lagt op til at vi kunne holde fælles udstilling med Hammel, men dette har Hammel ikke ønsket at være med til. Og den sidste og måske den vigtigste grund er hensynet til vores fugle. De få en hård tid når de skal på europaudstilling i mange dage og har derfor brug for at komme sig bagefter.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, 2017

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling. Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Bemærk at udstillingen i år afholdes 18-19. november 2017.

Du kan anmelde dit fjerkræ til udstillingen HER

Anmeldelses blanketter m.v. findes HER. Disse kan sendes pr. brev eller email.

Udstillingen er åben for offentlig adgang lørdag den 18. november 2017 kl. 14:00-18:00 og søndag den 19. november 2017 kl. 10:00-16:00.Som i tidligere år, er der

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Anmeldelse på anmeldelsesblanket skal, ledsaget af ringsedler (hvis der udstilles egen avl), være klubben i hænde senest 28. Oktober 2017 på adressen Thorkild Rasmussen, Grenåvej 249, 8960 Randers SØ eller som vedhæftet fil på e-mail til: udstilling@hadstenfjer.dk.

Programmet kan læses HER

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue 2016 – AFLYST

Hadsten Fjerkræklub

AFLYSER

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue
19-20. november 2016

 

Fødevarestyrelsen har i dag d. 10. November, aflyst alle udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ forbudt med øjeblikkelig varsel.

Dette frengår af Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Fugleinfluenza-fundet-i-danske-vild%C3%A6nder.aspx
Hadsten Fjerkræklub må derfor meddele at udstillingen i år er aflyst, men at bestyrelsen vil undersøge om det er muligt, at afholde den på et andet tidspunkt, når der atter må afholdes udstillinger og samlinger af fjerkræ.

De udstillere der har forudbetalt, vil naturligvis få det indbetalte beløb refunderet. Dette vil der komme information om senere.
Opdrættere, besætningsejere og hobbyfjerkræejere så vidt muligt holde deres fugle indendørs og i øvrigt følge anbefalingerne for smittebeskyttelse

Her står bla. at:

Når du holder, opdrætter eller samler fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, gælder følgende regler, der skal beskytte dyrene mod smitte med fugleinfluenza:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

 

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue 2016

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling.

Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Bemærk at udstillingen i år afholdes 19-20. november 2016, med indlevering af fjerkræ fredag d. 18. November.

Udstillingen er åben for offentlig adgang lørdag den 19. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 20. november 2016 kl. 10:00-16:00.

Som i tidligere år, er der

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Hadsten Open & Det Jyske Svømmefugleskue

Kom og se på fjerkræ Foto: Anders Larsson

Hvis du i forvejen har fjerkræ, eller går i tanker om at anskaffe dig nogle for første gang, så benyt dig af lejligheden til at se et bredt udvalg

Foruden forskellige slags fjerkræ, afholdes der også udstilling af æg.

Hele programmet for udstillingen finder du i Program for udstillingen

Som noget nyt, er det i år muligt at tilmelde sit fjerkræ fra hjemmesiden. Dette kan gøres HER

Alternativt kan anmeldelses blanketter m.v. findes HER. Disse kan sendes pr. brev eller email.

Som udstiller anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsmails om udstillingen. Dette kan du gøre HER

Århus Fjerkræklub inviterer Hadsten Fjerkræklub med til arrangementer

Århus Fjerkræklub inviterer os med til deres arrangementer, hvilket vi håber mange vil benytte sig af.

Nedenstående arrangementer er tilføjet Hadsten Fjerkræklubs kalender.

Århus Fjerkræklub

Århus Fjerkræklub

Arrangementer 2016

 

 

Søndag d. 17. april Fugle og træer/naturoplevelse med naturvejleder Peter Styrbæk. Vi mødes ved Eriks´ sommerhus Dortevej 10, Gjerrild Nordstrand, 8500 Grenå kl. 9.30 – medbring kaffe/rundstyk. Turen starter kl. 10 og derefter spiser vi vor medbragte madpakke og hygger. Tilmelding af hensyn til borde/stole senest 12. april – Erik tlf. 23860363.

Onsdag d. 4. maj Hundslund Hallen kl. 19- Torupvej 39, 8350 Hundslund. Fjerkrædyrlæge Lis Olesen orientere om fjerkræ-sygdomme, arrangeret af Odder Fjerkræklub se evt. deres hjemmeside. Pris 50-kr og tilmelding nødvendig – Niels tlf. 21672299.

Onsdag d. 1. juni Aftentur til Rimsø præsten Kurt Carlsson, kl. 19– Birkedalvej 12, Emmelev, 8500 Grenå. Han har bla. forskelligt fjerkræ, heste, hestevogne og botanisk have m. sjældne planter. Derefter drikker vi vor medbragte kaffe på Margrethehøj.

Mandag d. 27. juni Muligvis aftentur syd for Århus eller evt. gril aften, kommer på hjemmesiden og i det grønne blad etc.

Lørdag d. 13. august Bustur til Nordjylland: Afgang fra Viby Torv kl. 8.00, der vil være mulighed for at kunne stige på ved afkørsel 44 Hadsten/Ødum, evt. også ved Randers, men det skal aftales med Erik tlf. 23860363. Turen går til Hjørring området hvor vi skal besøge nogle af landets bedste avlere Bent Nielsen og Søren Hugo Høy, som også er behjælpelig med at tilrettelæge turen. På turen derop får vi kaffe med rundstykker og der serveres middag på en beværtning i området, på hjemturen er der eftermiddagskaffe med brød. Prisen alt inkl. 370-kr pr. person som evt. kan indbetales på konto 7265-1077736. Tilmelding og betaling til kasserer Tom Weiglin tlf. 21194003 mail: wit@tdcadsl.dk senest 1. juli.

Tirsdag d. 23. august Aftentur til Poul Otto Petersen, kl. 19- Fladstrupvej 5, Fladstrup, 8570 Trustrup. Her skal vi se flot fjerkræhold og et alsidig haveanlæg. Medbring gerne kaffe.

 

Århus Fjerkræklub                                                     www.aarhusfjer.dk

Formand Erik B. Johansen

 

 

Så er det lige før ……..

Så er det lige før, at den store udstilling Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue afholdes.

Der er derfor sendt information til pressen, og medlemmer samt interesserede har fået de sidste nyheder om udstillingen, i Hadsten fjerkræklubs nyhedsmail, som du kan læse nedenfor.

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue - NyhedsmailNyhedsmail, November 2015

 

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, 2015

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling.

Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Bemærk at udstillingen i år afholdes 27-29. november 2015.

Udstillingen er åben for offentlig adgang lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00.

Som i tidligere år, er der

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Hadsten Open & Det Jyske Svømmefugleskue

Kom og se på fjerkræ Foto: Anders Larsson

Hvis du i forvejen har fjerkræ, eller går i tanker om at anskaffe dig nogle for første gang, så benyt dig af lejligheden til at se et bredt udvalg

Foruden forskellige slags fjerkræ, afholdes der også udstilling af æg.

Hele programmet for udstillingen finder du i Program for udstillingen 2015

Som udstiller anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsmails om udstillingen. Dette kan du gøre HER

Besøg ved Plantorama, Randers 12-13 Sep.

Plantorama var i år vært for klubben, og vi havde i år mulighed for at vise mere end bare høns frem.

I modsætning til de tidligere år, hvor vi kun var til stede en enkelt dag på Havens Dag, var vi i år ude og vise fjerkræ frem både Lørdag og Søndag.

Plantorama sponsorede foder til høns, og strøelse.

DSC03287

Billeder og en beskrivelse af arrangementet finder du HER