Den Årlige Udflugt

Den årlige udflugt i år går til mors

Hvor vi skal besøge nogle forskellige avler og der vil blive mulighed for at se et traktor museum og det koster ca. 50 Kr. Pr mand at komme ind

Klubben giver kaffe og rundstykker

Tilmelding er nødvendig seneset D. 15-6-2019 til Formand (Thorkild) 21471861 eller Næste formand (Hanne) 23618383

hvor vi mødes og hvilken Kl. kommer sener her på siden

Hilsen bestyrelsen

Hadstenfjer.

Referat

Det var en rigtig god foredrag Carsten Blohm holdt

Vi hørte om EE-udstilling og A-fejl.

Tusind tak til Carsten Blohm.

Hilsen Bestyrelsen.

Ps det var synd at der ikke kom flere. vi var kun ni mødt op

Foredrag med Carsten

Foredrag Mandag 29/4-2019 Det starter kl. 19,30

Kommer Carsten Blohm og holder foredrag

PÅ Hadsten Skole Hadbjergvej 12. Hadsten

Han vil fortælle og vise lys billeder fra EU-udstilling

han vil også fortælle lidt om dyrene og om A-fejl

Der kan købes kage og kaffe for 25 kr. 

Vi håber at der vil komme mange og høre om det

Med venlige hilsen

Bestyrelsen 

Referat fra generalforsamling

Referat ordinær Generalforsamling i Hadstenfjer. D. 19 Feb. 2019

Fremmødt 18 personer.

Vi startede med fællesspisning.

Valgt af dirigent

Valg af dirigent Jens Jochumsen

Formandens beretning

Der har ikke så meget aktiviteter i det forgangende år da vi ikke har haft en udstilling fordi der har været Europa udstilling. Så der har kun været nogle udflugter rundt til andre avler

Fremlæggelse af revideret regnskab

Formanden fortalt som det fremgår at regnskabet desvære gave et underskud på 4529,54 KR. nogle af penge blev brugt til insektbekæmpelse til bund af alle bur og bunden af container og til mindegaver til Niels rasmussen og til halleje

Regn skabet blev enstemmige godt kendt af alle fremmemødt

indkomne forsalg

der var igen forslagt til klubben

der var heller igen forslagt til repræsentantskabmøde i DFFR

Arbejdes plan for 2019

Febuar

Generalforsamling 19-2-2019 P.s. man kan betale medlemskabet denne aften pris pr. person er 125 kr

April

fordrag med Carsten Blohm (dato kommer senere)

Juni

Pr. Dag ved KvicKly. lørdag d. 1-6 fra 10.00 mødre kl.7.30

Udflugt d. 22-6 tur til mors

August

Grillfest første i måneden (dato kommer senere)

Sempteber

Vaccination d. 28-9 (tid og sted kommer senere)

ungdyrdag. kl. 12.00 29-9. hos Thorkild.

November

udstilling d. 22/11-24/11

valg af bestyrelse

formand Thorkild Rasmussen blev genvalg 1 år

bestyrelsen medlemmet Hanne Kvist Andreasen blev genvalg 2 år

valgt blev Jonatan Pedersen som bestyrelses medlem/web for 1 år

valg af bestyrelse suppleant

Jim Kvist Andreasen blev genvalg 1 år

ny valgt suppleant Lærke Kvist Andreasen 1 år

revisor og suppleant

  genvalgt blev Birthe Andersen for 1 år

genvalgt blev Benny Pedersen for 1 år

suppleant Inger Buhr Rasmussen 1 år

fastsættelse af kontingent

uændret for 125 kr. Pr. mand.

uændret for 75 kr. Junior.

Aktiviteter 2019

Febuar

Generalforsamling 19-2-2019 P.s. man kan betale medlemskabet denne aften pris pr. person er 125 kr

April

fordrag med Carsten Blohm (dato kommer senere)

Juni

Pr. Dag ved KvicKly. lørdag d. 1-6 fra 10.00 mødre kl.7.30

Udflugt d. 22-6 tur til mors

August

Grillfest første i måneden (dato kommer senere)

Sempteber

Vaccination d. 28-9 (tid og sted kommer senere)

ungdyrdag. kl. 12.00 29-9. hos Thorkild.

November

udstilling d. 22/11-24/11

Generalforsamling 2019

Generalforsamling
i Hadsten fjerkræklub.

19 feb. 2019 afholdes generalforsamling. Det foregår på Hadsten skole, Hadbjergvej 12, Hadsten.
Der er fællesspisning kl. 18 og mødet starter kl. 19.
Der kan købes øl og vand, maden er gratis.
forslag til dagsordenen sendes til thorkildbuhr@gmail.com senest d. 1 feb. 2019

Udflugt og Grill.

D 18 august hvor vi skal på udflugt starter vi kl 9.00 hos Thorkild. Klubben giver morgenkaffe og rundstykker. Derefter kører vi ud på Djursland og besøger nogle forskellige opdrættere. Medbring selv frokost som vi evt indtager på Gerrild Nordstrand. Om aftenen er der grillaften hos Tonny kl 18.30. Det koster 100 kr for mad og drikkevare kan købes til fornuftige priser.

Tilmelding til formand Thorkild på 2147 1861.

Venlig hilsen bestyrelsen.

Referat ordinær generalforsamling i Hadsten fjer 2018

Ordinær generalforsamling i Hadsten fjer tirsdag d 20 feb. 2018

Fremmødt 21 personer. Vi startede med flæskesteg og pokaluddeling. se vedlagte dokument.
Valg af dirigent: Niels Rasmussen.
Stemmetællere: Inger Buhr og Christina Viborg.

Formandens beretning:
Der har desværre været nogle aflysninger i de planlagte aktiviteter i det forgangende år pga vejret eller for få tilmeldte. Udflugtsdagen var en fin tur hvor der blev set noget fint fjerkræ i området øst himmerland.

Det var en fin udstilling der blev afholdt i Hadsten med 393 tilmeldte dyr. Der er kommet ros udefra at det var en flot opstillet udstilling, også ros fra Niels Rasmussen.
Stor tak til alle der hjalp med planlægningen, opstillingen, slæbe ind og ud og rydde op og pille ned. TAK.

Gennemgang af regnskabet ved Formanden:
Som det fremgår af regnskabet var der et underskud på udstillingen på 2152 kr. Udgifterne var holdt nede ved at vi selv havde trykt katelogerne og ved at Hanne havde lavet store dele af dommerfrokosten og det der blev solgt i cafeteriet. Stor ros til Hanne. Thorkild sørgede for at affaldet kom væk billigt. Grunde til underskudet var blandt andet manglende sponsor gaver og reklameindtægter. Regnskabet blev enstemmigt GODKENDT.

Indkomne forslag vedrørende klubben:
Forslag fra Christina Viborg: At der bliver oprettet en Facebook side for Hadsten Fjerkræklub. Christina vil gerne være administrater. Forslaget blev godkendt.
Forslag fra Per Andersen: At man afskaffede pokalerne og indførte rosetter i stedet for. Det er dyrt at få graveret. Der blev talt om for og imod, en roset koster ca 39 kr med snip med bedste i hver kategori af fugle. Der blev gjort opmærksomt på historien i at give en pokal og betydningen for giveren. Det blev vedtaget at der ikke skulle tages hurtige beslutninger. så bestyrelsen vil gå hjem og drøfte forslaget og komme med et oplæg til næste års generalforsamling.

Indkomne forslag til DFFR:
Ingen.

Aktivitskalender for 2018:
9/6- 2018 Pr. stand ved Kvickly i Hadsten.
15/6-2018 Grillaften hos Tonny Pedersen.
18/8-2018 Udflugttur. Kom gerne med forslag til hvor vi kan tage hen…..
22/9-2018 Vacinationsdag hos Thorkild Rasmussen. Sammen med Kolind og Hammel (for at udnytte vaccinen)
?/10-2018 Ungdyrsdag ved Thorkild Rasmussen. Dato kommer senere.
?/10-2018 Evt. fælles udstilling med Hammel.

Valg af bestyrelse:
Formand: Thorkild Rasmussen blev genvalgt for 1 år.
Medlem i bestyrelsen blev: Peter Ingo Jerspersen for 2 år.
Christina Viborg for 1 år.
Suplliant: Jim Kvist og Jonatan Pedersen
Revisor for 1 år: Birthe Andersen og Benny Pedersen
Suplliant: Jimmy Viborg

Fatsættelse af kontigent:
Uændret på 125 kr pr mand, 75kr for junior.