Grill fest

Hej allesammen nu er det ved at være tid til vores årlig grill fest 

Det afholdes ved Tonny  

Den 14/8-2020  Kl 18,00

Sidste frist for tilmelding er den 6/8-2020 til

Hanne Kvist Andreasen

23 61 83 83

Tonny Pedersen

41 62 52 96

Thorkild Rasmussen 

21 47 18 61

 Det koster 100 kr pr mand for mad og kaffe, kage.

drikkevarer kan købes til fornuftige priser.

Efter spisning så spiller vi banko .

Pris 10 kr pr plade. 

Adressen er Ølstadbrovej 13, Ølst 

8940 Randers SV

Hilsen Bestyrelsen. 

Mange tak til Vesthimmerland fjerkræ klub

Stort tak til Vesthimmerlandsfjerkræklub for at vise  nogle fine dyr og omgivelser frem

Dagen startet lidt vådt men vi mødtes kl 8,30 til kaffe og rundstykker hvor folk fik snakket lidt frem og tilbage ca 9,30 gik turen mod den  første avler

Vi startede ved den første med at se Faverolles i store og dværg. hvor efter turen gik hen til en der havde toppe høns.

Omkring middag kommer vi hen til en med strassere i 3 forskellige farver og hvor vi blev  og spiste middags mad og drukket kaffe hvor efter vi var en tur ved en der havde dværg hollænder hvor fruen i huset havde fødselsdag og igen stort tillykke. til sidst kommer vi hjem til formanden hvor vi så masser af høns og duer med efter middags kaffe og hjemmebage

men alt i alt efter en flot men våd dag var der et pænt frem møde med i alt 12 og rigtige stor tak til de frem mødte for at tage hensyn efter alt det her med corona og det var nok også en af grundene til vi ikke var flere

hilsen bestyrelsen

TUR TIL VEST HIMMERLAND FJERKRÆ KLUB 4/7/2020

Kære alle medlemmer den årlige tur som i år går til Vest Himmerland fjerkræ klub bliver alligevel til noget i år men med forbehold at den kan blive aflyst på grund af Corona. Man skal tilmelde sig  til Thorkild på Telefon. 21 47 18 61 eller Hanne på       Telefon. 23 61 83 83 senest den 2-7-2020

Med bringe selv madpakker til middag

Der vil komme besked om hvor vi mødes og får morgen kaffe 

Vi mødes kl 8,30 til morgen kaffe og rundstykker på adressen  Gl Viborgvej 11, 9600 Aars

Besøge ved første avler kl 10 Djørup vej 10 Djørup 9240 Nibe

Hilsen bestyrelsen

AFLYSNINGER

Fordraget med Alfred Kirk Mandag den 27/4. Er desværre aflyst på grunde af Covid-19.

PR DAG Ved Kvickly er desvære aflyst på grund af Covid-19 

MVH. Bestyrelsen Hadstenfjer kræklub  

Generalforsamling

Hadsten D. 18-2-2020

Generalforsamling

Der var en pænt fremmøde på i alt 19. Vi startede med at spisning og derefter var der generalforsamling.

Formandens beretning.

Han fortalte om udflugten vi har været på den første tur var til avler på mors. Hvor vi var rundt ved 5 avler og til sidst var vi på traktormuseum. Det var meget spændende og vi var 25 personer. Og så havde vi grillfest med banko og der var også 25 personer. Så havde vi ungdyrdag hos Thorkild hvor man kunne komme og få sine dyr bedømt ved Teddy Jacobsen og Kurt Karlson.

Bestyrelsen. Havde fremlagt forslag om at fjerne nogle af pokalerne og det blev fremlagt på generalforsamlingen. Men det kunne man ikke blive enige om det. Så blev bestyrelsen enig om at vi gerne vil have en fra hovedbestyrelsen med til bestyrelsesmøde næste gang vi skal have møde.

Bestyrelsen

Formand. Thorkild Rasmussen han blev genvalgt.

Næstformand. Hanne k. Andreasen.

Bestyrelsesmedlem. Tony Pedersen.

Bestyrelsesmedlem. Peter Ingo Jespersen han blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem. Jonatan Pedersen han blev genvalgt.

Suppleanter. Jim K. Andreasen og Lærke K. Andreasen de blev begge genvalgt.

Revisorer. Birthe Andersen og Benny Petersen de blev genvalgt.

Revisor suppleant. Inger Rasmussen blev genvalgt.

Aktiviteter 2020

18/2 Generalforsamling 19-2-2020 P.s. man kan betale medlemskabet denne aften pris pr. person er 125 kr.

27/4 Foredrag med Alfred Kirk Mandag Kl. 19

6/6 pr dag ved Kvickly i Hadsten 7.30

4/7 Årlig tur ud til Avler Vest Himmerland tid kommer sener

14/8 sommerfest og Banko hos Tonny Kl. 18

26/9 Vaccination Tid og sted kommer sener

4/10 Ungdyrdag hos Thorkild kl. 12

20/11 Og 21/11Og 22/11 Udstillingen

 

DAGSORDEN

Hadsten fjerkræklub 2020

Dagsorden.

Generalforsamling d 18-2 2020

Punkt 1: valg af dirigent

Punkt 2: formandens beretning

Punkt 3: fremlæggelse af revideret regnskab

Punkt 4: indkomne forslag

Behandling af indkomne forslag vedrørende klubben.

Behandling af indkomne forslag til repræsentantskabsmøde i DFFR.

Punkt 5: fremlæggelse af den siddende bestyrelse udkast til arbejdsplan for det kommende år.

Punkt 6: valg af bestyrelse:

Valg af bestyrelsesformanden for 1 år, på valg er Thorkild Rasmussen. Modtager genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, på valg er Peter Ingo Jespersen. Modtager Genvalg Jonatan Engelbrecht Pedersen. Modtager genvalg.

Punkt 7: valg af 2 bestyrelse suppleanter for 1 år,

Jim K Andreasen og Lærke K Andreasen. Modtager genvalg

Punkt 8: valg af 2 revisorer for 1 år, på valg er Birthe Andersen og Benny Petersen.

Punkt 9: valg af revisor suppeleant for 1 år.

Punkt 10: fastsættelse af kontingent.

Punkt 11: eventuelt

Punkt 12: Pokaler fra Udstillingen 2019 ville blive delte ud.

Indkommen forslag til gerneralforsamling 2020

Indkommen Forslag

Fjerne alle senior pokaler efter udstilling i 2020 og pokaler ville blive givet til den aktive udstiller der har haft pokalen fleste/højeste point

Alle Trio pokaler bliver skifte ud med rosetter efter udstilling i 2020 og pokaler ville blive givet til den aktive udstiller der har haft pokalen fleste/højeste point

Generalforsamling 2020

Generalforsamling
i Hadsten fjerkræklub.

18 feb. 2012 afholdes generalforsamling. Det foregår på Hadsten skole, Hadbjergvej 12, Hadsten.
Der er fællesspisning kl. 18 og mødet starter kl. 19.
Der kan købes øl og vand, maden er gratis.
forslag til dagsordenen sendes til thorkildbuhr@gmail.com senest d. 1 feb. 2020