Vaccination d. 23/9

Kom og få dine dyr vaccineret, så du må deltage i udstillinger og andre arrangementer.

Vaccinationerne sker ved forskellige opsamlingssteder, typisk ved Thorkild, Michael Kristensen og andre.

Tilmelding sker til formand Thorkild Rasmussen, med angivelse af antal af høns og duer, og du får efterfølgende oplyst hvor vaccination foregår, samt ca. tidspunkt.

Dyrlægen skal have 20kr  pr seddel, samt 7kr pr. høns og 8kr for hver due.

Afregning sker med aftalte penge direkte til dyrlægen. Der modtages ikke mobil betaling eller check.

Bemærk: tilmelding senest søndag d. 17/9 med angivelse af antal pr. tlf. eller SMS 21471861 til Thorkild.

Ring dokumenter hentes ved DFFR

Høns: http://www.racefjerkrae.dk/start/blanketter/vacc-attest.pdf

Duer: http://www.racefjerkrae.dk/start/blanketter/Vaccinationsattest-duer.pdf

Du får med det samme de dyrlæge underskrevne papirer med hjem.
Ved udstilling skal du huske selv at medbringe en kopi, da Hadsten Fjerkræklub ikke har en kopi.

 

Selvom du ikke er medlem af Hadsten Fjerkræklub, er du velkommen til at få dyrene vaccineret.

Aktivitetsplan 2017

28/3 Tilmelding til Thorkild Rasmussen – Klubaften m. banko – tlf. 21 47 18 61

4/4 Klubaften m. banko, ænder og andre præmier

3/6 PR. Kvickly Hadsten

22/6 Tilmelding til grill aften

30/6 Grillaften v. Tonny Pedersen

medio August Besøg Mariager-Fjord Fjerkræklub

10/9 Havens dag, Plantorama

Medio September – Vaccination

8/10 Ungdyr Dag v. Thorkild Rasmussen

17-19/11 Udstilling i Hadsten

20/2-2018 Generalforsamling

Der vil komme mere information om hvor og indholdet af klubaften med banko, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det kunne jo være en god lejlighed til en fjerkræ snak og ægge bytte.

Når en udstilling aflyses ….

Tidligere formand i Hadsten Fjerkræklub, Steffen Lund, er blevet interviewet af TV 2 Østjylland, om hvad det har betydet for ham og hans dyr, at Fødevarestyrelsen har forbudt fjerkræudstillinger, og at dyrene ikke mere må gå frit rundt.

Du kan se indslaget fra TV 2 Østjylland HER

 

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue 2016 – AFLYST

Hadsten Fjerkræklub

AFLYSER

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue
19-20. november 2016

 

Fødevarestyrelsen har i dag d. 10. November, aflyst alle udstillinger og andre samlinger af fugle og fjerkræ forbudt med øjeblikkelig varsel.

Dette frengår af Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Fugleinfluenza-fundet-i-danske-vild%C3%A6nder.aspx
Hadsten Fjerkræklub må derfor meddele at udstillingen i år er aflyst, men at bestyrelsen vil undersøge om det er muligt, at afholde den på et andet tidspunkt, når der atter må afholdes udstillinger og samlinger af fjerkræ.

De udstillere der har forudbetalt, vil naturligvis få det indbetalte beløb refunderet. Dette vil der komme information om senere.
Opdrættere, besætningsejere og hobbyfjerkræejere så vidt muligt holde deres fugle indendørs og i øvrigt følge anbefalingerne for smittebeskyttelse

Her står bla. at:

Når du holder, opdrætter eller samler fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, gælder følgende regler, der skal beskytte dyrene mod smitte med fugleinfluenza:

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

 

Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue 2016

Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben udstilling.

Udstillingen afholdes i Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Bemærk at udstillingen i år afholdes 19-20. november 2016, med indlevering af fjerkræ fredag d. 18. November.

Udstillingen er åben for offentlig adgang lørdag den 19. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 20. november 2016 kl. 10:00-16:00.

Som i tidligere år, er der

GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Hadsten Open & Det Jyske Svømmefugleskue

Kom og se på fjerkræ Foto: Anders Larsson

Hvis du i forvejen har fjerkræ, eller går i tanker om at anskaffe dig nogle for første gang, så benyt dig af lejligheden til at se et bredt udvalg

Foruden forskellige slags fjerkræ, afholdes der også udstilling af æg.

Hele programmet for udstillingen finder du i Program for udstillingen

Som noget nyt, er det i år muligt at tilmelde sit fjerkræ fra hjemmesiden. Dette kan gøres HER

Alternativt kan anmeldelses blanketter m.v. findes HER. Disse kan sendes pr. brev eller email.

Som udstiller anbefaler vi, at du tilmelder dig vores nyhedsmails om udstillingen. Dette kan du gøre HER

Århus Fjerkræklub inviterer Hadsten Fjerkræklub med til arrangementer

Århus Fjerkræklub inviterer os med til deres arrangementer, hvilket vi håber mange vil benytte sig af.

Nedenstående arrangementer er tilføjet Hadsten Fjerkræklubs kalender.

Århus Fjerkræklub

Århus Fjerkræklub

Arrangementer 2016

 

 

Søndag d. 17. april Fugle og træer/naturoplevelse med naturvejleder Peter Styrbæk. Vi mødes ved Eriks´ sommerhus Dortevej 10, Gjerrild Nordstrand, 8500 Grenå kl. 9.30 – medbring kaffe/rundstyk. Turen starter kl. 10 og derefter spiser vi vor medbragte madpakke og hygger. Tilmelding af hensyn til borde/stole senest 12. april – Erik tlf. 23860363.

Onsdag d. 4. maj Hundslund Hallen kl. 19- Torupvej 39, 8350 Hundslund. Fjerkrædyrlæge Lis Olesen orientere om fjerkræ-sygdomme, arrangeret af Odder Fjerkræklub se evt. deres hjemmeside. Pris 50-kr og tilmelding nødvendig – Niels tlf. 21672299.

Onsdag d. 1. juni Aftentur til Rimsø præsten Kurt Carlsson, kl. 19– Birkedalvej 12, Emmelev, 8500 Grenå. Han har bla. forskelligt fjerkræ, heste, hestevogne og botanisk have m. sjældne planter. Derefter drikker vi vor medbragte kaffe på Margrethehøj.

Mandag d. 27. juni Muligvis aftentur syd for Århus eller evt. gril aften, kommer på hjemmesiden og i det grønne blad etc.

Lørdag d. 13. august Bustur til Nordjylland: Afgang fra Viby Torv kl. 8.00, der vil være mulighed for at kunne stige på ved afkørsel 44 Hadsten/Ødum, evt. også ved Randers, men det skal aftales med Erik tlf. 23860363. Turen går til Hjørring området hvor vi skal besøge nogle af landets bedste avlere Bent Nielsen og Søren Hugo Høy, som også er behjælpelig med at tilrettelæge turen. På turen derop får vi kaffe med rundstykker og der serveres middag på en beværtning i området, på hjemturen er der eftermiddagskaffe med brød. Prisen alt inkl. 370-kr pr. person som evt. kan indbetales på konto 7265-1077736. Tilmelding og betaling til kasserer Tom Weiglin tlf. 21194003 mail: wit@tdcadsl.dk senest 1. juli.

Tirsdag d. 23. august Aftentur til Poul Otto Petersen, kl. 19- Fladstrupvej 5, Fladstrup, 8570 Trustrup. Her skal vi se flot fjerkræhold og et alsidig haveanlæg. Medbring gerne kaffe.

 

Århus Fjerkræklub                                                     www.aarhusfjer.dk

Formand Erik B. Johansen