Århus Fjerkræklub inviterer Hadsten Fjerkræklub med til arrangementer

Århus Fjerkræklub inviterer os med til deres arrangementer, hvilket vi håber mange vil benytte sig af.

Nedenstående arrangementer er tilføjet Hadsten Fjerkræklubs kalender.

Århus Fjerkræklub

Århus Fjerkræklub

Arrangementer 2016

 

 

Søndag d. 17. april Fugle og træer/naturoplevelse med naturvejleder Peter Styrbæk. Vi mødes ved Eriks´ sommerhus Dortevej 10, Gjerrild Nordstrand, 8500 Grenå kl. 9.30 – medbring kaffe/rundstyk. Turen starter kl. 10 og derefter spiser vi vor medbragte madpakke og hygger. Tilmelding af hensyn til borde/stole senest 12. april – Erik tlf. 23860363.

Onsdag d. 4. maj Hundslund Hallen kl. 19- Torupvej 39, 8350 Hundslund. Fjerkrædyrlæge Lis Olesen orientere om fjerkræ-sygdomme, arrangeret af Odder Fjerkræklub se evt. deres hjemmeside. Pris 50-kr og tilmelding nødvendig – Niels tlf. 21672299.

Onsdag d. 1. juni Aftentur til Rimsø præsten Kurt Carlsson, kl. 19– Birkedalvej 12, Emmelev, 8500 Grenå. Han har bla. forskelligt fjerkræ, heste, hestevogne og botanisk have m. sjældne planter. Derefter drikker vi vor medbragte kaffe på Margrethehøj.

Mandag d. 27. juni Muligvis aftentur syd for Århus eller evt. gril aften, kommer på hjemmesiden og i det grønne blad etc.

Lørdag d. 13. august Bustur til Nordjylland: Afgang fra Viby Torv kl. 8.00, der vil være mulighed for at kunne stige på ved afkørsel 44 Hadsten/Ødum, evt. også ved Randers, men det skal aftales med Erik tlf. 23860363. Turen går til Hjørring området hvor vi skal besøge nogle af landets bedste avlere Bent Nielsen og Søren Hugo Høy, som også er behjælpelig med at tilrettelæge turen. På turen derop får vi kaffe med rundstykker og der serveres middag på en beværtning i området, på hjemturen er der eftermiddagskaffe med brød. Prisen alt inkl. 370-kr pr. person som evt. kan indbetales på konto 7265-1077736. Tilmelding og betaling til kasserer Tom Weiglin tlf. 21194003 mail: wit@tdcadsl.dk senest 1. juli.

Tirsdag d. 23. august Aftentur til Poul Otto Petersen, kl. 19- Fladstrupvej 5, Fladstrup, 8570 Trustrup. Her skal vi se flot fjerkræhold og et alsidig haveanlæg. Medbring gerne kaffe.

 

Århus Fjerkræklub                                                     www.aarhusfjer.dk

Formand Erik B. Johansen